Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων στο Ν. Φθιώτιδας