Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικόυ Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,78MW της ΄΄ ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ΜΠΟΥΚΑ – ΕΞΟΔΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΄΄ του Δήμου Ορχομενού στο Ν.Βοιωτίας