Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 427 ΚW, της εταιρείας ΄΄ Π. ΣΑΛΚΟΣ – Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Παλαιοχώρι ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας

Π.ΣΑΛΚΟΣ - Ν. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε ΄΄ ΄΄ παλαιοχωρι΄΄-ΑΓΡΑΦΑ-

Σχολιάστε