Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 344,15 ΚW, της εταιρείας ΄΄ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε ΄΄ στη θέση ΄΄ Λογγιές ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας

ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε ΄΄ -ΑΓΡΑΦΑ-

Σχολιάστε