Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.611,24 ΚW, της εταιρείας ΄΄ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Παραπλάτη ΄΄ Δ.Ε. Απεραντίων στο Δήμο Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας ( ΠΕΤ: 2108598224)

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΕΛΩΤΑ ΙΚΕ ΄΄ -ΑΓΡΑΦΑ-