Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μικρού υδροηλεκτρικού έργου(Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 3,4 MW της εταιρείας ‘’ΜΥΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ Α.Ε.’’ επί του ρέματος«Καρπενησιώτης» στο Δήμο Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας. (ΠΕΤ : 2310002825)