Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,71 MW της εταιρείας ¨ΒΕΛΙΤΣΑ ΙΚΕ¨ επί του ρέματος ¨Ξεριές¨ Δ.Ε. Τιθορέας στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2207811429)