Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) μικρού υδροηλεκτρικού έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 0,59 MW της εταιρείας ‘’ΒΕΛΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ’’ επί του ρέματος «Ασπρόρρεμα» Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού στο Δήμο Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ : 2303929828)