Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) λατομείου μαρμάρου του ΄΄ Παπαδάκη Βασιλείου ΄΄ στη θέση << Χούνη>> Τ.Κ. ΑΓ Άννας, Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε