Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 33/400 kV και νέας διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης 400 kV στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ : 2210840522)