Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου (ΚΠ), στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του οικισμού Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, με κύριο του έργου το Δήμο Δελφών (ΠΕΤ: 2401001827)