Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 66,528MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε΄΄ στις θέσεις ΄΄ Μαρτίνο 1΄΄ (41,58ΜW) και ΄΄ Μαρτίνο 2΄΄(24,948ΜW) των Δήμων Λοκρών και Ορχομενού στους Ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας αντίστοιχα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ - ΄΄ ΜΑΡΤΙΝΟ΄΄

Σχολιάστε