Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 43,9 MW της ΄΄CENTAURUS ENERGY SOLUTION 2 MIKE ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΛΟΓΓΟΣ΄΄ (13,5 MW) , ΄΄ ΛΟΓΓΟΣ΄΄ (19,7 MW) και ΄΄ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ΄΄ (12,5 MW)Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας

CENTAURUS ENERGY SOLUTION 2 MIKE ΔΟΜΟΚΟΣ

Σχολιάστε