Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 30,056MW της ΄΄ABO WIND HELLAS A.E. ΄΄ στις θέσεις << Αγ. Απόστολοι - Χαιρώνεια 1 >> (15,028MW ), << Αγ. Απόστολοι - Χ >> (15,028MW ),του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας

ΑΒΟ WIND HELLAS ΛΕΒΑΔΕΩΝ -ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε