Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 15,994MW της ΄΄ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ΄΄ στις θέσεις ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 7 (5,998MW)΄΄ και ΄΄ ΔΟΜΟΚΟΣ 8 (9,996MW)΄΄ Δ.Ε. Δομοκού του Δήμου Δομοκού στο Ν.Φθιώτιδας (ΠΕΤ:2107577328)