Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 100MW της ΄΄CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEM S.A ΄΄ στις θέσεις <<ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ - ΠΕΤΡΟΜΑΓΟΥΛΑ - ΑΚΝΑΣ - ΑΣΠΡΟΒΡΥΣΗ - ΚΑΡΑΒΛΟΡΑΧΗ - ΠΡΟΣΗΛΙΑ >> του Δήμου Δομοκού Ν.Φθιώτιδας

CONSORTIUM SOLAR POWER SYSTEM S.A

Σχολιάστε