Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος 20 MW της ΄΄ VOLTALIA GREECE A.E ΄΄ στη θέση ΄΄ Πυργάκι – Σαμάρα΄΄ Δ.Ε. Ξυνιάδας του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ: 2108609922)