Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος 13,49965 MW (μέγιστης αποδιδόμενης 9,99966 MW) της ‘’SOLAR VENTURE 16 IKE’’ στη θέση «ΠΛΑΤΑΝΟΣ» του Δήμου Δομοκού στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ : 2311011528)