Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στις θέσεις «Αγριαχλαδιά» και «Μεσοκήπι» του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.

ΜΠΕ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.-''ΑΓΡΙΑΧΛΑΔΙΑ'' & ''ΜΕΣΟΚΗΠΙ''_ Δ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ_ ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε