Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 ΜW της ΄΄ ECO VAR POWER O.E ΄΄ στη θέση ΄΄ Κούτρης ΄΄ Δ.Ε. Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας

ECO VAR POWER ΦΩΚΙΔΑΣ

Σχολιάστε