Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ – ΚΑΜΑΡΙ ΕΠΕ.΄΄ στη θέση ΄΄ ΚΑΜΑΡΙ ΄΄ του Δήμου Λοκρών στο Ν.Φθιώτιδας