Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4 ΜW της ΄΄ EDPR 2 ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ ΦΡΟΞΙΛΙΑ ΄΄ του Δήμου Αγράφων στο Ν. Ευρυτανίας

΄΄ EDPR 2 ΕΛΛΑΣ ΄΄ -ΑΓΡΑΦΑ-

Σχολιάστε