Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 22MW της ΄΄ ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. – ΣΙΑ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1 Ε.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΒΟΥΒΑΛΟΣ ΄΄ του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας