Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 21 MW της ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΗ ΚΟΡΦΗ ΜΙΚΕ’’ στη θέση «ΨΗΛΗ ΚΟΡΦΗ» Δ.Ε. Γαλαξιδίου και Λιδωρικίου των Δήμων Δελφών και Δωρίδας αντίστοιχα, στο Ν. Φωκίδας (ΠΕΤ : 2401001223)