Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20,4 ΜW της ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΟΝΤΟΥ – Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.E ΄΄ στη θέση << Λόντου>> του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Bοιωτίας

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΄΄ΛΟΝΤΟΥ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ

Σχολιάστε