Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,8 ΜW της εταιρείας ΄΄ EAST PV ΜΑΕ ΄΄ στη θέση << Mαύρα Λιθάρια>> των Δήμων Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και Δελφών στους Ν. Bοιωτίας και Φωκίδας αντίστοιχα

ΕΑST PV MAE ΒΟΙΩΤΙΑ 16.8mW