Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW στη θέση «Βουνιχώρα» των Δήμων Δελφών και Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας. (ΠΕΤ : 2210841421)

τερνα ενεργειακη ΄΄ βουνιχωρα΄΄