Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ενιαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας, στη θέση “Κορωνιές”, Τ. Κ. Λάρυμνας, Δ.Ε. Οπουντίων του Δήμου Λοκρών Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. – Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.”

ΜΠΕ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ. & Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.”