Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (Μ.ΥΗ.Ε.) ισχύος 1,1ΜW της εταιρείας ΄΄ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Κουκουβίτσα΄΄ Δ.Ε Γραβιάς του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας.

ΜΠΕ – ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΛΦΩΝ – ΦΩΚΙΔΑ-1-N