Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση (από 10 σε 20 στρέμματα)και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης οστρακοκαλλιέργειας του Δημητρίου Γιαννόπουλου στη θέση ΄΄ Παραλία Μώλου ΄΄ Μαλιακού Κόλπου

ΜΠΕ – ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΟΣΤΡΑΚΑ- ΦΘΔΑ