Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του τμήματος Καμένα Βούρλα – Μενδενίτσα (ΑΚ Σκάρφειας) του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΤΜ-ΚΑΜΕΝΑ-ΒΟΥΡΛΑ-ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ-ΤΟΥ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ-ΠΑΘΕ-Δ-ΜΩΛΟΥ-ΦΘΙΩΤΙΔΑ