Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. στη θέση «ΧΑΛΚΙΔΑ Β» με Κ.Α. « 3006174 » του Δήμου Χαλκιδέων

ΜΠΕ – DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ Α.Ε. ΘΕΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑ Β – Δ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΕΥΒΟΙΑ