Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Μονοδρίου , Τ.Κ. Μονοδρίου» στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ-ΕΡΓΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΛΥΜΑΤΩΝ-_Ε.Ε.Λ._-ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ-Δ.-ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ_-ΕΥΒΟΙΑ