Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε στη θέση « ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ » με Κ.Α. « 3006066» του Δήμου Αγράφων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ-DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΠΑΡΟΧΟΣ-3006066-ΑΓΡΑΦΑ