Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση φωτικών ξυλωδών πρώτων υλών ισχύος έως 500 KWe στη θέση «ΜΠΑΛΙΤΣΕΣ», Δ.Ε. Γραβιάς, Δήμου Δελφών, ΠΕ Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΜΠΕ-ΔΗΙΩΝ-ΙΚΕ-ΜΟΝΑΔΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΘΕΣΗ-ΜΠΑΛΙΤΣΕΣ-Δ-ΔΕΛΦΩΝ-ΦΩΚΙΔΑΣ