Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. ,της εταιρείας ”VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ” με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND, με κωδική ονομασία θέσης << ΜΑΛΕΣΙΝΑ 1001101>> στη θέση <<Προφήτης Ηλίας >>, Δ.Ε. Ουπουντίων του Δήμου Λοκρών Ν.Φθιώτιδας

VODAFON- ΜΑΛΕΣΙΝΑ ΄΄1001101 ΄΄

Σχολιάστε