Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας ”VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ” με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική ονομασία θέσης << ΨΗΛΩΜΑ 1000404>> στη θέση << ΨΗΛΩΜΑ >>, του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας