Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση νέου Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας <> με την από κοινού χρήση με την εταιρεία WIND, με κωδική ονομασία θέσης << ΔΡΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΕΡΕΤΡΙΑ 1104361>> στη θέση <<Ύψωμα Σκληρό Μαλακώντα >>, του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας

VODAFON- ΒΑΣΙΛΙΚΟ 1104361 ΕΥΒΟΙΑ