Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας κοτόπουλων πάχυνσης, από 31.000 σε 39.750 κοτόπουλα, στη θέση «Παλαιοχώρι – Αλώνια», Ριτσώνας, Δ.Ε. Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ»