Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Αποτελούμενος Από Έξι (6) Αιολικά Πάρκα Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 299,6 ΜW ( Συνολικά 58 Ανεμογεννήτριες ) Συμπεριλαμβανομένων των Συνοδών Έργων Οδοποιίας και Διασύνδεσης, στη Θέση ΄΄ Νότια Σκύρος – Όρος Κόχυλας ΄΄ του Δήμου Σκύρου Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ευβοίας

6 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ- ΣΚΥΡΟ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ