Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου ΄΄ Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ( Κ.Δ.Α.Υ.) και Μονάδας παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα της εταιρείας ΄΄ ECORECOVERY S.A΄΄ στη θέση << Γύρα ή Κοϊδελές>> της Τ.Κ. Στεφάνης Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Bοιωτίας

ECORECOVERY ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Σχολιάστε