Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)Κέντρου αποθήκευσης – διανομής προιόντων της ΄΄ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΄΄ στη θέση << Λιμάρια >> Τ.Κ. Αγ. Θωμά ΔΕ Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Bοιωτίας

΄΄ ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ΄΄ -ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΕ.

Σχολιάστε