Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Βιομηχανίας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της «ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»  στη ΔΕ Σχηματαρίου Δήμου Τανάγρας Ν.Βοιωτίας 

ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ