Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας κατασκευής και εμφιάλωσης φιαλιδίων και συσκευών υγραερίου της «ΕΛ ΓΚΑΖ AE» στη θέση «ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ» Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας