Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΕVΙΑ ΗΟΤΕL ΑΝD SUITES», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», δυναμικότητας 190 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 17.426,70 τ.μ., στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Χάσπαρη» του Δήμου Καρύστου, Τ.Κ. Μαρμαρίου Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ - ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ- Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ -EYBOIΑΣ