Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για την επαναλειτουργία και μεταγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας PHILOSOFISH A.E.

PHILOSOFISH A.E.