Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 79,8 MW στις Θέσεις «ΠΟΛΥΡΕΜΑ», «ΛΟΓΚΑΚΙ», «ΛΕΚΑΝΗ-ΞΕΡΟΠΟΥΣΙ» και «ΛΥΚΟΥΡΔΙ», του Δήμου Καρύστου, Π. Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των συνοδών του έργων στους Δήμους Καρύστου, Π. Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Μαραθώνος, Π. Ε. Αν. Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, (ΠΕΤ:2404005411)