Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Κατασκευή κόμβων Λαμίας” στο Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας

ΜΠΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ.Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ- ΦΘΙΩΤΙΔΑ