Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 33ΜW και 11 Α/Γ (από 36ΜW και 18Α/Γ στην αρχικώς υποβληθείσα ΜΠΕ) στη Θέση “Κουκουβάγιες – Μαρκούρη Ισιώματα – Ράχες” του Δ. Καρύστου, Νομού Ευβοίας»

ΜΠΕ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ Α.Ε..- Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ -EYBOIΑΣ (2)

Σχολιάστε