Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Ευβοίας – ποταμός Λήλας / αντιπλημμυρικά έργα οικισμών εκβολής» στο Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΗΛΑΣ -Δ ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -EYBOIΑΣ

Σχολιάστε